Spolupráce se školami

Motivace učňů a studentů dle úrovně studia:

Učeň 3. ročník 

- každý druhý týden výrobní praxe od září (5 dnů x 7 hodin)
- začátek pracovní doby v 7.00 hod.
- odměna 60,-Kč/hod. práce   

- navíc odměna 1000,- Kč za měsíc při splnění podmínky absolvování výrobní praxe 200 hodin v kalendářním roce

- vizualizace „Učím se pro BRANO“ – firemní trika s nápisem

- měsíční hodnocení mistrem (instruktorem) odbornosti a v chování známkou 1-5

- vyhodnocení 3 nejlepších učňů spojené s předáním odměny - mobilní telefon
- nabídka podnikových stipendií pro poslední dva roky studia se závazkem
- každý rok dle požadavku útvarů bude stanoven konkrétní počet míst, garantovaných nejlepším učňům a budeme prezentovat podíl % z celkového stavu
- osvědčení o zkoušce BRANO – úspěšném absolvování výrobní praxe 

Student střední školy

- Odborná praxe zdarma v odborných útvarech (technologie,konstrukce, logistika, kvalita)

- Odměna 1500,- Kč za měsíc po vyhodnocení vedoucím útvaru za podmínky absolvování odborné praxe 200 hodin v kalendářním roce
- Možnost nabídky zaměstnání v BRANO a.s. nejlepším studentům na základě výsledků pracovního hodnocení dle metodiky BRANO

Student vysoké školy

- odborná praxe zdarma ve vývoji výrobků a vývoji nářadí   

- požadavek na zpracování závěrečné práce - projektu

- závěrečné hodnocení vedoucím vývoje, ředitelem TOOLS nebo ředitelem business development
- vyhodnocení 3 nejlepších studentů spojené s předáním odměny - mobilní telefon
- možnost spolupráce při studiu na dohodu o pracovní činností, v případě výkonu práce na konkrétních projektech (konstrukce,výpočty, zkoušení,..)
- vybraným studentům nabídnuta možnost zaměstnání na základě výsledků pracovního hodnocení dle naší metodiky 

Školy, se kterými spolupracujeme:

Střední školy
Střední škola technická Opava
Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 747 05 Opava 5 
 
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
Jana Sigmunda 242, 783 49 Lutín
 
Střední škola průmyslová a umělecká Opava 
Praskova 399/8, 746 01 Opava   
 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov     
Školní 416, 739 91 Jablunkov
 
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava
H. Kvapilové 20/1655, 746 59 Opava
  
Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou
Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou
 
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov
Školní 164, 783 91 Uničov
 

Vysoké školy

VŠB TU Ostrava, fa strojní
 


Právě se nacházíte:  Brano a.s - SBU DS
Spolupráce se školami